معرفی HPE ProLiant Blade Servers

سرورهای HPE در رده ی سرورهای تیغه ای HPE ProLiant Blade Servers را می توان در شش دسته ی کلی تقسیم بندی و معرفی کرد.

 • HPE BladeSystem Enclosures
 • HPE ProLiant Server Blades
 • HPE Virtual Connect
 • HPE BladeSystem – Interconnects
 • HPE BladeSystems Adapters and Mezzanines
 • Storage Blades

در ادامه ی  به معرفی مدل های موجود در این دسته بندی ها خواهیم پرداخت

HPE BladeSystem Enclosures

در حال حاضر HPE BladeSystem c-Class Enclosures شامل سه مدل زیر می باشند.

 • HPE BladeSystem c3000 Enclosure
 • HPE BladeSystem c7000 Enclosure
 • HP BladeSystem PCI Expansion Blade

اولین مرحله در ساختن یک HPE Blade System انتخاب انکلوژر است. که می توانید انکلوژر C3000 و یا انکلوژر C7000 که را انتخاب کنید.

 HP BladeSystem PCI Expansion Blade اسلات های PCI card expansion را برای قرار گرفتن یک تیغه ی سرور کلاس C فراهم می دهد. در هر انکلوژر  c7000 حداکثر هشت  PCI card expansion پشتیبانی می شوند و در انکلوژر c3000 حداکثر چهارPCI card expansion پشتیبانی می شوند.

تعداد اسلات های PCI Expansion که برای هر Blade Server پشتیبانی می شود بستگی به server blade form factor دارد. بیشتر half-height, single-wide server blades از یک PCI card expansion پشتیبانی می کنند، از جمله HP ProLiant BL460c Gen8 و BL465c Gen8 Server. بیشتر full-height, single-wide server blades از دو PCI card expansion  پشتیبانی می کنند، مثلHP ProLiant BL620c G7 ، BL660c Gen8 و BL685c G7. سرورهای Full-height, double-wide یا بزرگتر از PCI card expansion پشتیبانی نمی کنند مانند HP ProLiant BL680c G7 Server Blade.

PCI Card #1 PCI Card #2

PCI Card #1 PCI Card #2

HPE ProLiant Server Blades

HPE ProLiant BL400c Server Blades در حال حاضر شامل دو مدل زیر هستند.

مرحله ی بعد در ساختن یک HPE Blade System انتخاب سروهای Blade است.

 • HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade
 • HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade

HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade

HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade

HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade

HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade

HPE Virtual Connect

HPE Virtual Connect Technology در حال حاضر شامل شش مدل زیر هستند.

 • HPE Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-Port Module
 • HPE Virtual Connect Flex-10/10D Module for c-Class BladeSystem
 • HP Virtual Connect 8Gb 24-Port Fibre Channel Module for c-Class BladeSystem
 • HPE Virtual Connect 16Gb 24-port Fibre Channel Module for c-Class BladeSystem
 • HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 Module
 • HPE Virtual Connect Enterprise Manager

مرحله ی بعد در ساختن یک HPE Blade System انتخاب سوئیچ ها است که به آن ها Virtual Connect گفته می شود.  دلیل این نام گزاری این است که در واقع ارتباط فیزیکی وجود ندارد و این Virtual Connect ها بر روی مادربرد C7000 و یا C3000 قرار می گیرند و ارتباطات به صورت داخلی برقرار می گردد.

HPE BladeSystem – Interconnects

HPE BladeSystem – Interconnects در حال حاضر شامل سه دسته بندی می باشند که به شرح زیر است.

 1. Ethernet Switches
 • HPE 6125XLG Ethernet Blade Switch
 • HPE 6125G/XG Ethernet Blade Switch
 • HPE 6127XLG Blade Switch
 • HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch for c-Class BladeSystem
 • HP 1:10 Gb Ethernet BL-c Switch
 • Cisco Catalyst 3020 Blade Switch for HPE c-Class BladeSystem
 • Cisco Catalyst Blade Switch 3120 for HPE
 • Cisco Fabric Extender for HPE BladeSystem
 • Mellanox SX1018HPE Ethernet Switch
 1. InfiniBand/Ethernet Adapters and Switches
 • HPE Apollo InfiniBand EDR 100Gb 2p FIO Adapter
 • HPE InfiniBand Options for HPE BladeSystems c-Class
 • HPE InfiniBand Options for HPE ProLiant and Apollo Servers
 1. SAS Switches
 • HPE 6Gb/s SAS BL Switch

مرحله ی بعد در ساختن یک HPE Blade System انتخاب Interconnects است که شامل سوئیچ های شبکه، سوئیچ های Infiniband و سوئیچ های SAS برای برقراری ارتباطات Blade System با شبکه های دیگر بر روی انکلوژر C7000 و C3000 نصب می شوند.

HPE BladeSystems Adapters and Mezzanines

HPE BladeSystems Adapters and Mezzanines در حال حاضر شامل چهار دسته بندی می باشند که به شرح زیر است.

 1. Fibre Channel Adapters
 • QLogic QMH2562 8Gb FC HBA for HP c-Class BladeSystem
 • Emulex LPe1105-HP 4Gb FC HBA for HP c-Class BladeSystem
 • Emulex LPe1205-HP 8Gb FC HBA for HP c-Class BladeSystem
 • HPE LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
 • HPE LPe1605 16Gb FC HBA
 • HPE QMH2672 16Gb FC HBA
 1. Ethernet Adapters and Mezzanines
 • HPE Apollo 100Gb 1-port Intel Omni-Path Architecture 860z Mezzanine FIO Adapter
 • HPE Ethernet 1Gb 2-port 361FLB Adapter
 • HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534M Adapter
 • HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter
 • HPE InfiniBand Options for HPE BladeSystems c-Class
 • HP Flex-10 10Gb 2-port 552M Adapter
 • HPE FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB Adapter
 • HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter
 • HPE Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter
 • HPE Ethernet 10Gb 2-port 570FLB Adapter
 • HPE Ethernet 10Gb 2-port 570M Adapter
 • HPE FlexFabric 20Gb 2-port 630FLB Adapter
 • HPE FlexFabric 20Gb 2-port 630M Adapter
 • HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650FLB Adapter
 • HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650M Adapter
 • HP NC532m Dual Port Flex-10 10GbE Multifunction BL-c Adapter
 1. InfiniBand/Ethernet Adapters and Switches
 • HPE InfiniBand Options for HPE BladeSystems c-Class
 • HPE InfiniBand Options for HPE ProLiant and Apollo Servers
 • HPE 10GbE Pass-Thru Module
 • HPE 10GbE Pass-Thru Module II
 1. SAS Mezzanines Cards
 • HPE Smart Array P721m Controller

Storage Blades

Storage Blades در حال حاضر شامل دو مدل زیر هستند.

 • HPE D2220sb Storage Blade
 • HPE D2500sb Storage Blade

در صورتی که نیازمند Shared Storage یا Direct Attached Storage هستید می توانید از Storage Blade ها استفاده کنید.

محصولات مرتبط