***توجه***

موضوع وبینار
آموزش Firewall SOPHOS XG
آموزش پیکر بندی بخش های Firewall, IPS, ATP

ثبت نام وبینار آموزشی

فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب

لینک ورود به اتاق ۱۵ دقیقه قبل از شروع وبینار فعال می باشد .

در این جلسه عناوین ذیل به صورت عملی بررسی خواهند شد:

معرفی انواع رول های فایروال و اهداف آنها

پیکر بندی و به کارگیری سیاست های مقابله با نفوذ

پیکر بندی و تنظیمات .DoS & Spoof Protection

فعال سازی Security Heartbeat و اعمال محدودیت ها در قوانین فایروال

شروع رویداد

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۲:۰۰
***توجه***

جهت ثبت نام در وبینار فرم ذیل را تکمیل فرمایید .

آموزش راه اندازی SOPHOS XG

آخرین وبینارهای برگزار شده :

Synology