***توجه***متقاضیان گرامی لطفاً جهت حضور در وبینار در فرم ذیل ثبت نام فرمایید ***

*در صورتی که موفق به ثبت نام نشده اید روز وبینار با یوزر مهمان وارد شوید .*
موضوع وبینار : Dell EMC Data Protection Portfolio

ثبت نام وبینار آموزشی

فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب

لینک ورود به اتاق ۱۵ دقیقه قبل از شروع وبینار فعال می باشد .

شروع رویداد

یکشنبه ۶ شهریور ساعت ۱۰:۰۰
پایان رویداد
یکشنبه ۶ شهریور ساعت ۱۲:۰۰
***توجه***

جهت ثبت نام در وبینار فرم ذیل را تکمیل فرمایید .

آخرین وبینارهای برگزار شده :

Synology