***توجه***

مهلت ثبت نام در وبینار مدیریت فضای ذخیره سازی به اتمام رسیده است .
امیدواریم در وبینارهای بعدی همراه شما باشیم.

ثبت نام وبینار آموزشی

فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب

مدیریت فضای ذخیره سازی سینولوژی

شروع رویداد

 چهارشنبه 03 مرداد 97  ساعت 11:00
پایان رویداد
 چهارشنبه 03 مرداد 97  ساعت 12:00
***توجه***

جهت ثبت نام در وبینار فرم ذیل را تکمیل فرمایید . پس از ثبت نام اطلاعات ورود به اتاق وبینار از طریق ایمیل ارسال می گردد.

لطفاً جهت یادآوری شروع دوره شماره تماس خود را وارد نمایید .

جهت ورود به اتاق وبینار ( نام کاربری به لاتین و حداقل سه حرف باشد.)

لطفا صبر کنید