***توجه***

وبینار بررسی اجمالی فنی XtremIO X2

ثبت نام وبینار آموزشی

فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب

لینک ورود به اتاق ۱۵ دقیقه قبل از شروع وبینار فعال می باشد .

وبینار بررسی اجمالی فنی XtremIO X2

شروع رویداد

 یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹  ساعت ۱۰:۰۰
پایان رویداد
یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹  ساعت ۱۲:۰۰
***توجه***

جهت ثبت نام در وبینار فرم ذیل را تکمیل فرمایید .

وبینار بررسی اجمالی فنی XtremIO X2

وبینارهای برگزار شده :