***توجه***

وبینار بررسی اجمالی فنی XtremIO X2 به پایان رسیده است . امیدواریم در وبینارهای بعدی حضور داشته باشید .

ثبت نام وبینار آموزشی

فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب

لینک ورود به اتاق ۱۵ دقیقه قبل از شروع وبینار فعال می باشد .

وبینار بررسی اجمالی فنی XtremIO X2

شروع رویداد

 دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹  ساعت ۱۰:۰۰
پایان رویداد
 دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹  ساعت ۱۲:۰۰
***توجه***

جهت ثبت نام در وبینار فرم ذیل را تکمیل فرمایید .

وبینار بررسی اجمالی فنی XtremIO X2

وبینارهای برگزار شده :