حضور شرکت ICTN، پارتنر رسمی شرکت سینولوژی در ایران در ۲۵مین نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ که ۲۷ الی ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

از حضور همیشگی و پرمهر شما همراهان گرامی شرکت ICTN سپاسگزاریم.