درباره سامآب

شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان یکی از مهمترین نهاد‌های موجود در کشور، متولی تامین و توزیع آب آشامیدنی و توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب هستند. یکی از وظایف عمده این شرکت‌ها ارائه با کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان است. ، اولین سامانه جامع وب بنیاد امور مشترکین آب و فاضلاب به نام ساماب تولید شد.