سحاب (سامانه حسابداری و اوراق بهادار)

با آغاز شکل گیری جوامع جدید و تحول درجهات گوناگون زندگی بشر، فعالیت‌های اقتصادی او نیز متنوع و وسیع‌تر شده است. از همان ابتدا و به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مختلف، ادارات و مؤسسات مختلف دولتی و خصوصی، بخصوص در زمینه‌های پولی و مالی، شروع بکار کردند. اما در سال‌های اخیر، با ظهور سیستم‌های کامپیوتری تحول جدیدی در این گونه امور ایجاد شده و با گسترش آن مشکلات و محدودیت‌های نظام سنتی آشکارتر گشته است. امروزه رایانه‌ها راهکارهای جدیدی برای مقابله با کاغذبازی، بایگانی غیر پاسخگو، کندی عملیات و… ارائه کرده‌اند.