سحاب (سامانه حسابداری و اوراق بهادار)

با آغاز شكل گيري جوامع جديد و تحول درجهات گوناگون زندگي بشر، فعاليت‌هاي اقتصادي او نيز متنوع و وسيع‌تر شده است. از همان ابتدا و به منظور هماهنگي و ساماندهي امور مختلف، ادارات و مؤسسات مختلف دولتي و خصوصي، بخصوص در زمينه‌هاي پولي و مالي، شروع بكار كردند. اما در سال‌هاي اخير، با ظهور سيستم‌هاي كامپيوتري تحول جديدي در اين گونه امور ايجاد شده و با گسترش آن مشكلات و محدوديت‌هاي نظام سنتي آشكارتر گشته است. امروزه رايانه‌ها راهكارهاي جديدي براي مقابله با كاغذبازي، بايگاني غير پاسخگو، كندي عمليات و… ارائه كرده‌اند.